Kế hoạch huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2020-2021

Kế hoạch huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2020-2021
UBND QUẬN SƠN TRÀ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ ĐỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  96 /KH - THCSLĐ Sơn Trà, ngày  01 tháng  4 năm  2021
 

 
KẾ HOẠCH
Huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ công tác xã hội hóa giáo dục
Năm học 2020-2021
 
Căn cứ Nghị định số 69/2008/Đ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Căn cứ công văn số 6890/BGĐT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo;
Căn cứ công văn số 24/SGDĐT-KHTC ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện xã hội hóa trong trường học;
Căn cứ công văn số 864/PGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nghiêm túc quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020-2021, Trường THCS Lê Độ xây dựng kế hoạch huy động các nguồn kinh phí nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để hỗ trợ hoạt động giáo dục NH 2020-2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU:
- Làm chuyển biến nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò quan trọng của xã hội hóa giáo dục trong quá trình phát triển xây dựng phát triển của địa phương, xác định xã vai trò trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ học tập và đóng góp sức người, sức của để phát triển sự nghiệp giáo dục là quốc sách hàng đầu.
- Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh phí cho việc phục vụ công tác dạy và học của nhà trường, vì vậy việc huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh theo chủ trương xã hội hóa của nhà nước để hỗ trợ giáo dục là rất cần thiết.
- Việc huy động phải được sự ủng hộ, nhất trí trên tinh thần tự nguyện của các đối tượng tham gia đóng góp, bất kỳ hình thức ép buộc nào hay quy định mức đóng, bình quân hóa mức đóng đối với phụ huynh học sinh là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu cho nhà trường và ngành giáo dục.
- Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức,các cá nhân tự nguyện đóng góp đều được ghi sổ sách rõ ràng, đầy đủ, sử sụng đúng mục đích, minh bạch. Và được công khai rộng rãi trong hội đồng sư phạm nhà trường và trong ban đại diện cha mẹ học sinh.
II. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG THỤ:
Học sinh trường THCS Lê Độ
III. THỜI GIAN VẬN ĐỘNG:
Năm học 2020-2021 đến khi hoàn thành mục tiêu, nhu cầu vận động
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021: 
1/ Công tác tổ chức thực hiện:
Nhà trường lên kế hoạch huy động xã hội hóa giáo dục được sự thống nhất của ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường các đoàn thể.
Thực hiện đúng các qui định của pháp luật về xã hội hóa, kết hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện tốt kế hoạch xã hội hóa giáo dục.
Tích cực tham mưu với Đảng ủy, chính quyền Địa phương nằm thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp.
Phối hợp tốt với ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường trong việc vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội tham gia tư vấn, hỗ trợ trường trong việc giáo dục học sinh.
Việc huy động các nguồn kinh phí trong việc xã hội hóa giáo dục nhằm phục vụ các hoạt động dạy và học, hỗ trợ cho học sinh nghèo, chi mua sắm các trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu cho học sinh.
2/ Phương pháp huy động các nguồn lực:
- Các tổ chức, cá nhân đóng góp trên tinh thần tự nguyện, tạo điều kiện cho các học sinh có các điều kiện học tập và nhà trường hoàn thành công tác xã hội hóa giáo dục.
Nhà trường huy động xã hội hóa giáo dục từ các nhà tài trợ, các công ty, hội phụ huynh học sinh.
3/ Kế hoạch thực hiện xã hội hóa giáo dục năm học 2020-2021:
a) Mục đích của việc mua sắm màn hình led:
Tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong điều kiện hiện nay là thật sự cần thiết:
- Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông sẽ góp phần giúp các em ứng phó có hiệu quả với những thách thức trong cuộc sống, có khả năng tự bảo vệ tinh thần và sức khỏe của chính mình và những người khác trong cộng đồng.
- Giáo dục kĩ năng sống cho mỗi cá nhân tạo không khí thân thiện, hạnh phúc trong gia đình. Bố mẹ có thể yên tâm lao động, công tác vì con cái ngoan ngoãn, biết cách ứng xử, tự lập. Gia đình không bị mất mát về kinh tế do con cái mắc vào tệ nạn xã hội như buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy, cờ bạc, nghiện rượu, thuốc lá; không bị tai nạn giao thông, đuối nước, tai nạn thương tích,...
- Giáo dục kĩ năng sống giúp học sinh hình thành những hành vi tích cực, có lợi cho sức khỏe cá nhân, tích cực góp phần làm giảm các tỷ lệ: có thai sớm, lạm dụng tình dục, uống rượu, hút thuốc lá, sử dụng ma túy,….
- Tạo được môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, chất lượng dạy và học đạt hiệu quả cao. Khuyến khích được sự sáng tạo của thầy và trò, giúp các em học sinh không chỉ có tri thức mà còn biết sống đúng, sống đẹp, sống có ích.
b) Kế hoạch sử dụng màn hình led:
Sử dụng màn hình Led để thực hiện mô hình sinh hoạt trong giờ chào cờ đầu tuần “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một quyển sách hay, một tấm gương sáng” nhằm giới thiệu và lan truyền những bộ phim tài liệu, phóng sự hoặc bài trình chiếu về những tấm gương tốt về lòng hiếu thảo, lòng thương người, người tốt việc tốt hoặc quyển sách...giúp thay đổi nhận thức đạo đức cho học sinh dần hoàn thiện nhân cách cho bản thân.
- Nội dung cụ thể:
+ Nội dung : “một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng”: Căn cứ vào chủ điểm sinh hoạt tháng, Ban hoạt động ngoài giờ và TPT tìm kiếm các phóng sự, phim tài liệu về những tấm gương trong cuộc sống hằng ngày về học tập, về nghị lực, về tình cảm gia đình…hoặc sưu tầm trên các trang sách báo, hoặc các kênh thông tin đáng tin cậy những bộ phim ngắn về giá trị cuộc sống để giới thiệu.
+ Nội dung 2: “một quyển sách hay”: Tổ chức thi giới thiệu sách vòng loại từng tuần theo chủ đề hằng tháng dành cho các lớp minh họa nội dung bằng power point. Tháng 3 tổ chức thi chung kết ở các khối và trao giải tổng kết cuộc thi.
IV. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC, HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ:
1/ Quá trình thực hiện huy động các nguồn lực:
- Nhà trường làm kế hoạch huy động các nguồn lực gởi lên phòng để phê duyệt kế hoạch.
 - Sau khi được phòng giáo dục phê duyệt kế hoạch, nhà trường sẽ tiến hành ra quyết định thành lập tổ tiếp nhận của các nhà tài trợ.
Dự kiến tổ tiếp nhận gồm các thành viên sau:
+ Bà Phạm Thị Hoa:               Hiệu trưởng
+ Bà Võ Thị Hiếu Nhi:    Phó hiệu trưởng+ Chủ tích công đoàn
+ Ông Nguyễn Hữu Lộc:           Phó hiệu trưởng
+ Ông Nguyễn Ngọc Hùng:  Trưởng BTTND
+ Bà Võ Thị Hồng: Kế toán
+ Bà Cao Thị Hòa: Thủ quỹ
- Sau đó thông báo, công khai kế hoạch tài trợ xã hội hóa giáo dục và sử dụng rõ ràng, đầy đủ trong toàn hội đồng sư phạm nhà trường, hội phụ huynh học sinh và tại bảng công khai của nhà trường.
2/ Hình thức huy động:
- Với mục đích để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông sẽ góp phần giúp các em ứng phó có hiệu quả với những thách thức trong cuộc sống, có khả năng tự bảo vệ tinh thần và sức khỏe của chính mình và những người khác trong cộng đồng. Giáo dục kĩ năng sống cho mỗi cá nhân tạo không khí thân thiện, hạnh phúc trong gia đình. Nên trong năm học 2020-2021, với mục đích như vậy, nhà trường cần có một màn hình led để giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi đến các em học sinh trong các giờ chào cờ đầu tuần những mẫu truyện, những cuốn sách hay để góp phần nên kỹ năng sống cho học sinh. Nhưng kinh phí của nhà trường còn hạn chế, nên trong năm học 2020-2021 nhà trường có kế hoạch huy động từ các nhà tài trợ, các mạnh thường quân để có màn hình led thực hiện mục đích trên và đã được toàn thể hội động sư phạm nhà trường, hội phụ huynh đồng ý với kế hoạch.
- Hình thức huy động màn hình led:  Nhà trường huy động màn hình led bằng  hình thức hiện vật từ các nhà tài trợ, mạnh thường quân.
Sau khi có hiện vật, nhà trường sẽ theo dõi, hoạch toán tài sản vào sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán tài chính theo quy định.
3/ Dự toán kinh phí:
Dự kiến màn hình led với số tiền là 188.300.000đ ( Một trăm tám mươi tám triệu ba trăm ngàn đồng chẵn)( có bảng báo giá kèm theo).
Do màn hình led với số tiền lớn, nếu năm học 2020-2021 không thực hiện được thì nhà trường dự kiến sẽ thực hiện trong 02 năm học (NH 2020-2021 và NH 2021-2022).
  Nhà trường sẽ thực hiện khi được Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2020-2021 của trường THCS Lê Độ./.
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;  
- CBGVNV;
- Ban ĐDCMHS;
- Lưu: VT, KT.

 
(đã ký và đóng dấu)
  Phạm Thị Hoa

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây