Công Đoàn THCS Lê Độ

Quá trình phát triển

Cùng với quá trình phát triển của Trường THCS Lê Độ, tổ chức Công đoàn trường đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trong việc xây dựng một tập thể sư phạm vững mạnh . Các thế hệ cán bộ, công nhân viên của trường đã phấn đấu không ngừng góp phần tạp nên những thành tích to lớn trong các mặt hoạt động dạy và học của đơn vị.
Năm học 1975-1976, Công đoàn trường cấp 1-2 Lê Độ có 44 đoàn viên, đến năm học 2003-2004 đã phát triển 102 đoàn viên.
Theo quyết định của Sở GD & ĐT, năm học 2003-2004 trường tách thành 2 đơn vị độc lập. Hiện nay Công đoàn trường đã có 83 CBĐV, trực thuộc CĐGD Quận Sơn Trà.
Trải qua bao thời kỳ, tổ chức Công đoàn trường THCS Lê Độ luôn là tổ ấm của tập thể sư phạm, góp phần cùng với các đoàn thể khác xây dựng trường thành một điểm sáng trong các mặt hoạt động giáo dục của quận Nhiều năm qua, tất cả đoàn viên của công đoàn trường luôn nổ lực vượt khó, đoàn kết, chia sẻ, động viên nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo nên khối đoàn kết xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, BCH Công đoàn đã có sự phối hợp tốt với chính quyền, xây dựng nhiều chương trình hành động, thực hiện các cuộc vận động và các phong trào nhất là phong trào thi đua hai tốt, thực hiện chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho CBGVCNV.
Các số liệu và thành tích
1. Các Chủ tịch công đoàn:
Họ và tên Nhiệm kỳ
 Thầy Hứa Ngọc Thụy  Năm học 1976-1977
 Thầy Nguyễn Nặc  Năm học 1977-1978
 Thầy Trang Thanh  Năm học 1978-1979 và 1979-1980
 Thầy Hoàng Thanh Sương  Năm học 1980-1981 và 1981-1982
 Cô Ngô Thị Bích Lan  Năm học 1982-1983
 Thầy Nguyễn Khôi  Năm học 1983-1984 và 1984-1985
 Cô Đào Thị Nhung  Năm học 1985-1986 đến 1989-1990.
 Thầy Hồ Quốc Thịnh  Năm học 1989-1990 đến 1990-1991
 Cô Nguyễn Thị Vân Anh  Năm học 1991-1992 đến 2006-2007
 Cô Nguyễn Thị Lê Hoa  Năm học 2007-2008 đến nay

2. Ban chấp hành công đoàn:
- Nhiệm kỳ 2007 - 2010
  • Chủ tịch Công đoàn: Cô Nguyễn Thị Lê Hoa
  • Phó Chủ tịch: Thầy Trịnh Quang Lộc (Phó hiệu trưởng)
  • Trưởng ban Nữ công: Cố Lê Thị Mỹ Dung
  • Chủ nhiệm UB Kiểm tra: Cô Nguyễn Thị Kha Trân
  • UV phụ trách phong trào: ThầyTrươngVăn Hiến
3. Những thành tích hoạt động công đoàn từ năm 2000 đến nay
Năm học 2000-2001:
- CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen Công đoàn vững mạnh xuất sắc
Năm học 2001-2002:
- CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen Công đoàn vững mạnh xuất săc
- Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao giấy khen cho Đơn vị Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Năm học 2002-2003 :
- CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen Công đoàn vững mạnh xuất săc
Năm học 2003-2004 :
- CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen Công đoàn vững mạnh xuất săc
- Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng giấy khen cho Đơn vị Công đoàn xây dựng tốt nếp sống văn minh đô thị, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
Năm học 2004-2005 :
- CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen Công đoàn vững mạnh xuất săc
Năm học 2006-2005 :
- CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen Công đoàn vững mạnh xuất săc
Năm học 2006-2007 :
- CĐGD Quận Sơn Trà tặng Giấy khen Công đoàn vững mạnh
Năm học 2007-2008 :
- CĐGD Thành phố tặng Giấy khen Công đoàn vững mạnh xuất săc
Phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2008 - 2009
Năm học 2008-2009 toàn ngành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII về giáo dục và đào tạo, năm học thứ 3 ngành GD và ĐT tiếp tục thực hiện chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích , năm học chào mừng Đại hội lần thứ X Công đoàn Việt Nam.
Thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn giáo dục quận Sơn Trà, trên cơ sở phương hướng hoạt động công tác công đoàn năm học 2008-2009 được thông qua trong Hội nghị Công đoàn ngày 27/9/2008 , công đoàn trường THCS Lê Độ xây dựng phương hướng hoạt động công đoàn nhằm vận động đoàn viên không ngừng phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phấm chất đạo đức cách mạng , trình độ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1. Xây dựng, nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nhằm thực hiện nhiệm vụ Đổi mới, phát triển,nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành
- Nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức cho CB.GVCNV để tiếp tục đổi mới và phát triển sự nghiệp GD và ĐT.
- Củng cố ban tuyên truyền
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả năm học.
- Phối hợp với chính quyền , triển khai học tập Nghị quyết 6 và 7 BCH Trung ương Đảng khoá X. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” qua các buổi toạ đàm, sinh hoạt câu lạc bộ…
- Cùng với nhà trường tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm trong năm.
2. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của CB.GV.CNV
- Làm tốt việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của CBGVNV kịp thời, tránh những sai sót về quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên
- Tiếp tục phát huy các hoạt động chăm lo cải thiện đời sống tinh thần,vật chất của đội ngũ
- Phát huy có hiệu quả trong việc giải quyết phần nào khó khăn của đoàn viên bằng quỹ tương trợ.
- Làm tốt hơn nữa công tác thăm hỏi,hiếu hỷ và động viên đoàn viên tham gia đóng góp hỗ trợ cho CBGVNV gặp các trường hợp khó khăn
- Đóng góp các loại quỹ theo quy định của ngành.
- Có kế hoạch xây dựng quỹ tham quan .
- Tiếp tục phát triển quỹ hưu trí
3. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn của ngành.
- Cùng với chính quyền đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua 2 tốt, xây dựng nhà trường dân chủ, kỷ cương, nền nếp, không có tiêu cực và bệnh thành tích trong trường học
- Cùng với ban nữ công xây dựng tốt phong trào “ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phấn đấu nhiều nữ nhà giáo và lao động đạt danh hiệu phụ nữ “ Hai giỏi” và 100% gia đình nhà giáo đạt gia đình văn hoá.
- Cùng với chính quyền và các ban đoàn thể khác đẩy mạnh phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Làm tốt cuộc vận động “ Dân số, kế hoạch hoá gia đinh”, 100% CBCC không sinh con thứ ba, làm tốt phong trào “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”
- Vận động đoàn viên tích cực tham gia các cuộc vận động quyên góp hỗ trợ cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo hiếu học, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội từ thiện.
- Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động thể thao, các hội thi do công đoàn GD Quận tổ chức: sáng tác văn thơ, góc ảnh đẹp , thiết kế giáo án điện tử…
4. Xây dựng tổ chức công đoàn
- Kiện toàn tổ chức ban chấp hành công đoàn, ban nữ công với sự năng động, nhiệt tình để xây dựng các chương trình hành động phù hợp với tình hình đơn vị.
- Làm tốt các hoạt động nữ công qua các ngày lễ như 20/10, 20/11, 8/3.
- Tổ chức tốt tết trung thu và ngày quốc tế thiếu nhi 1/6- khen thưởng con em CBGV đạt thành tích cao trong học tập.
- Làm tốt công tác xây dựng Đảng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng
- Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp giữa công đoàn và chính quyền. Chỉ đạo ban thanh tra và Uỷ ban kiểm tra công đoàn hoạt động đúng chức năng theo quy định
Trên đây phương hướng hoạt động công tác công đoàn năm học 2008-2009. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm , sáng tạo trong mỗi CBGVNV, BCHCĐ kêu goị toàn thể đoàn viên nhiệt tình, hăng hái trong hoạt động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Nguyễn Thị Lê Hoa

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây