; ; ; ; ; ;

CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG THCS LÊ ĐỘ

Khi mới thành lập Chi bộ có 8 Đảng viên (7 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị) bao gồm: 1 Đảng viên trong ban giám hiệu, 4 đảng viên ở tổ Văn, 1 đảng viên ở tổ Toán – Lý, 2 đảng viên ở tổ Hóa – Sinh. Trong Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn và các tổ: Văn phòng, Ngoại ngữ, Sử địa, Thể dục đều không có Đảng viên.
CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG THCS LÊ ĐỘ

 


Chi bộ trường THCS Lê Độ, trực thuộc Đảng bộ phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
- Thành lập từ tháng 10 năm 1996.
- Số lượng đảng viên của chi bộ hiện nay: 21 đồng chí.
- Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2008 – 2010 gồm có :
 
Bí thư chi bộ: đồng chí Lê Quốc Hùng – Hiệu trưởng
Phó bí thư chi bộ: đồng chí Trịnh Quang Lộc – Phó hiệu trưởng
Chi ủy viên: đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh – Phó hiệu trưởng

 
 
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LÊ ĐỘ TỪ KHI THÀNH LẬP
(Tháng 10/1996 đến nay)

 

Năm

Số lượng Đảng viên

Số Đảng viên kết nạp mới trong năm

Danh hiệu thi đua của Chi bộ

1997

10

2

Chi bộ trong sạch vững mạnh

1998

13

2

Chi bộ trong sạch vững mạnh

1999

15

1

Chi bộ trong sạch vững mạnh

2000

16

1

Chi bộ trong sạch vững mạnh

2001

19

2

Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

2002

21

3

Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Quận ủy khen

2003

15

1

Chi bộ trong sạch vững mạnh

2004

18

2

Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

2005

18

2

Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

2006

19

1

Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

2007

20

1

Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 4 năm liền được Quận ủy khen.

2008 và đầu năm học 2008 - 2009

20

 

Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền đề nghị Thành ủy khen.

 
DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG CHI ỦY CHI BỘ
TRƯỜNG THCS LÊ ĐỘ TỪ KHI THÀNH LẬP CHI BỘ ĐẾN NAY
(Tháng 10/1996 đến 2008)

 

 

Nhiệm kỳ

Bí thư Chi bộ

Phó bí thư Chi bộ

Ủy viên

Năm học
1996 - 1997

Đ/c Lê Quốc Hùng

Đ/c Đoàn Ngọc Thanh

 
Năm học
1997 - 1998

Đ/c Lê Quốc Hùng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hùng

Đ/c Phạm Thị Thanh Hương

Năm học
1998 - 1999

Đ/c Lê Quốc Hùng

Đ/c Phạm Hùng

Đ/c Phạm Thị Thanh Hương

Năm học
1999 - 2000

Đ/c Lê Quốc Hùng

Đ/c Phạm Hùng

Đ/c Phạm Thị Thanh Hương

Năm học
2000 - 2001

Đ/c Lê Quốc Hùng

Đ/c Phạm Hùng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hùng

Năm học
2001 - 2002

Đ/c Lê Quốc Hùng

Đ/c Phạm Hùng

Đ/c Nguyễn Thị vân Anh

Năm học
2002 - 2003

Đ/c Lê Quốc Hùng

Đ/c Phạm Hùng

Đ/c Trịnh Quang Lộc

Năm học
2003 - 2004

Đ/c Lê Quốc Hùng

Đ/c Trịnh Quang Lộc

Đ/c Võ Thị Sơn Hà

Năm học
2004 - 2005

Đ/c Lê Quốc Hùng

Đ/c Võ Thị Sơn Hà

Đ/c Trịnh Quang Lộc

Năm học
2005 - 2006

Đ/c Lê Quốc Hùng

Đ/c Trịnh Quang Lộc

Đ/c Nguyễn Thị vân Anh

Nhiệm kỳ
2006 - 2008

Đ/c Lê Quốc Hùng

Đ/c Trịnh Quang Lộc

Đ/c Nguyễn Thị vân Anh

Nhiệm kỳ
2008 - 2010

Đ/c Lê Quốc Hùng

Đ/c Trịnh Quang Lộc

Đ/c Nguyễn Thị vân Anh


 
CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ ĐỘ
VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI
 
Chi bộ trường THCS Lê Độ được thành lập từ tháng 10 năm 1996 theo quyết định số 01/QĐ-ĐU ngày 12 tháng 10 năm 1996 của Đảng ủy phường An Hải Bắc.

Khi mới thành lập Chi bộ có 8 Đảng viên (7 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị) bao gồm: 1 Đảng viên trong ban giám hiệu, 4 đảng viên ở tổ Văn, 1 đảng viên ở tổ Toán – Lý, 2 đảng viên ở tổ Hóa – Sinh. Trong Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn và các tổ: Văn phòng, Ngoại ngữ, Sử địa, Thể dục đều không có Đảng viên. Tỉ lệ Đảng viên so với cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường còn khá thấp (8/81 chiếm khoảng 10 %). Có thể nói, đây là một trong các khó khăn cơ bản trong việc thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ. Trong khi đó, nhiệm vụ chính đặt ra đối với công tác lãnh đạo của Chi bộ nhà trường là: Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi ngày càng cao về nguồn nhân lực cho công cuộc đổi mới đất nước, chống khuynh hướng “Thương mại hóa giáo dục”, đề phòng khuynh hướng coi nhẹ giáo dục chính trị trong nhà trường, khắc phục những biểu hiện tiêu cực, thiếu kỷ cương trong giáo dục, thực sự chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên; chú trọng phát huy dân chủ cơ sở, đề cao vai trò của các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường, khuyến khích phụ huynh học sinh tham gia đóng góp phát triển sự nghiệp giáo dục, phấn đấu xây dựng nhà trường đoàn kết, đạt chất lượng hiệu quả đào tạo ngày càng cao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện như trên, Chi bộ phải thật sự vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, yếu tố con người của tổ chức Đảng là rất quan trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng vien trong sach, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”. (Hồ Chí Minh – Toàn tập, tập 7 trang 235)

Trong tình hình thực tế của Chi bộ thấm nhuần lời dạy của Bác, thấu suốt các quan điểm, các Nghị quyết của Đảng, Chi bộ trường THCS Lê Độ đã xác định: Phát triển Đảng viên mới là một trong các nhiệm vụ cơ bản của Chi bộ. Do vậy từ khi mới thành lập cho đến nay, trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Nghị quyết Chi bộ hàng quí, hàng tháng đều có những nội dung về công tác phát triển Đảng viên mới. Những năm từ 1996 đến 2002 Chi bộ chú ý phát triển Đảng ở những quần chúng ưu tú đang trực tiếp tham gia trong Ban giám hiệu, ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn, Tổ trưởng chuyên môn. Trong khoảng thời gian này Chi bộ đã kết nạp được 11 Đảng viên mới, trong đó: có 1 đồng chí trong Ban giám hiệu, 1 đồng chí là chủ tịch Công đoàn, 2 đồng chí trong ban chấp hành Chi đoàn, 2 đồng chí là tổ trưởng chuyên môn. Từ năm 2002 đến nay kết nạp được 7 đảng viên mới chủ yếu là các đoàn viên thanh niên ưu tú. Như vậy trong 12 năm qua Chi bộ đã kết nạp được 18 đảng viên mới, cùng với số Đảng viên chuyển đến và chuyển đi trong quá trình luân chuyền công tác, hiện nay Chi bộ nhà trường có 21 Đảng viên, trải đều từ Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn đến tát cả các tổ chuyên môn, tổ công tác. Tất cả các Đảng viên của Chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn khá tốt, thể hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường và doàn thể, là những nhân tố tích cực thúc đẩy hoạt động của nhà trường.

Hàng năm hơn 35 % Đảng viên của Chi bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi cơ sở, các Đảng viên còn lại đều đạt lao động giỏi. Kết quả phân loại Đảng viên hàng năm: luôn có 100 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 85 % Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có Đảng viên vi phạm kỷ luật. Một số Đảng viên của Chi bộ được tín nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội ở địa phương, của ngành giáo dục: Đồng chí bí thư Chi bộ trường tham gia trong Ban chấp hành Đảng ủy phường An Hải Bắc (Hai nhiệm kỳ từ năm 2000 đến nay), một đồng chí Đảng viên là thường vụ Công đoàn giáo dục Quận Sơn Trà, một đồng chí Đảng viên tham gia trong Ban chấp hành Đoàn Phường An hải Bắc.

Do thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và chăm lo công tác xây dựng Đảng nên Chi bộ đã có đội ngũ Đảng viên tương đối đủ về số lượng, vững mạnh về chất lượng. Đây là một trong các yếu tố quyết định đến việc Chi bộ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo nhà trường một cách toàn diện, theo đúng Nghị quyết và đường lối giáo dục của Đảng. Từ khi thành lập đến nay 12 năm liền Chi bộ đạt danh hiệu: “Chi bộ trong sạch vững mạnh” trong đó có 7 năm là “Chi bộ trong sach vững mạnh tiêu biểu” của Đảng bộ phường An Hải Bắc, năm 2002 và năm 2007 được Quận ủy Sơn Trà khen tặng.

Công tác phát triển Đảng đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xay dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường mối quan hệ, nâng cao niềm tin của cán bộ, giáo viên đối với Đảng, thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường. Bản thân việc bổ sung một lực lượng Đảng viên mới: trẻ, có trình độ học vấn và có sức khỏe, nhiệt tình, hăng hái đã làm thay đổi cơ cấu, chất lượng đội ngũ Đảng viên trong Chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xây dựng Chi bộ vững mạnh – trong sạch. Việc kết nạp được Đảng viên mới là những quần chúng ưu tú của các đoàn thể, có tác dụng tích cực đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, của Hội đồng sư phạm nhà trường.

Một số kinh nghiệm thiết thực trong công tác phát triển Đảng ở Chi bộ nhà trường:

Một là: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, trước hết Chi ủy và Chi bộ phải nhạn thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chi bộ Đảng và công tác xây dựng Đảng. Coi phát triển Đảng viên mới là một yêu cầu đòi hỏi hết sức quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của Chi ủy và của mỗi Đảng viên. Chi ủy phải có ké hoạch cụ thể, hàng năm và theo từng học kỳ, từng tháng.

Hai là: Chi ủy và Chi bộ phải làm tốt công tác tạo nguồn. Thông qua hoạt động của các đoàn thể, của nhà trường để Chi bộ nắm chắc và đánh giá đúng quần chúng tích cực. Từ đó cử đi học lớp cảm tình đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể để thử thách, rèn luyện. Kịp thời góp ý kiến, biểu ương những cố gắng, đồng thời uốn nắn những hạn chế lệch lạc, để dẫn dắt các quần chúng ưu tú phấn đấu đủ tiêu chuẩn, để trở thành Đảng viên của Đảng.

Ba là: Trong công tác phát triển Đảng phải coi trong chất lượng, không chạy theo số lượng, phải đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục, nếu chỉ chạy theo số lượng thì sẽ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực.

Bốn là: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, yếu tố hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định và phải chú trọng xây dựng năng lực lãnh đạo của Chi bộ Đảng. nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của Chi bộ, nâng cao chất lượng và tính tiên phong gương mẫu của mỗi Đảng viên: có như vậy quần chúng mới tin yêu Đảng và có chí hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên.
 
Lê Quốc Hùng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây