Danh sách giáo viên chủ nhiệm các lớp năm học 2020-2021

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2020 -2021
Lớp Giáo viên chủ nhiệm Số điện thoại
liên lạc
Địa chỉ gmail
 6/1  Đồng Thị Minh Ánh 0365705152 dongthiminhanh@gmail.com
 6/2  Phan Thị Phương Lan 0393171408 phuonglan030508@gmail.com
 6/3  Lê Thị Kiều Oanh 0905430620 lekieuoanh1073@gmail.com
 6/4  Nguyễn Phương My 0905771709 phuongmy999@gmail.com
 6/5  Đặng Thị Mỹ Trà 0905487218 mytrald84@gmail.com
 6/6  Trần Thanh Sang 0905036961 tsangsp13@gmail.com
 6/7  Nguyễn Thị Tuyết Thanh 0975133144 tuyetthanhhsld71@gmail.com
 6/8  Lê Thị Chiến 0904626157 lechienst@gmail.com
 6/9  Nguyễn Thị Lệ Giang 0963703647  legiang18293@gmail.com
 6/10  Phạm Thị Hạnh Thảo 0905626410 hanhthao.ledo@gmail.com
 6/11  Hồ Quỳnh Đức 0913803877 quynhduc.ven@gmail.com
 6/12  Phạm Thị Ngọc Nhung 0903519168 phamngocnhungld@gmail.com
 7/1  Ngô Thị Phương Thảo 0986668136 ngophuongthaoledo@gmail.com
 7/2  Phan Thị Ánh Minh 09161124564 anhminhld08@gmail.com
 7/3  Trần Thị Thúy Hằng 0989268671 hangthuyld@gmail.com
 7/4  Nguyễn Hồng Thanh Vương 0903522949 thanhvuongst1@gmail.com
 7/5  Nguyễn Thuận Anh 0933754699 nguyenthuananh.94@gmail.com
 7/6  Chương Văn Lượng 0905680757 chuongvanluongst@gmail.com
 7/7  Nguyễn Thị Kha Trân 0905169556 khatrannguyen647@gmail.com
 7/8  Lê Thị Minh Hằng 0938256143 meobeoi771992@gmail.com
 7/9  Dương Thị Ngọc Thảo 0389584412  duongocthaoledo@gmail.com
 7/10  Lê Thị Nga 0386058588 ngadiasu@gmail.com
 7/11  Nguyễn Thị Trang 0915437215 thuytranghs89@gmail.com
 8/1  Hồ Thị Yến Minh 0935347393 yenminhho@gmail.com
 8/2  Nguyễn Thị Ngọc Thanh 0905129871 ngocthanhst1976@gmail.com
 8/3  Tống Văn Chính 0916879919 chinhvnc@gmail.com
 8/4  Phạm Thị Quế 0989966067 quepham20112015@gmail.com
 8/5  Phan Thị Lý 0918940521  lylyledo@gmail.com
 8/6  Nguyễn Mại 0905812462 nguyenmaithcsledo@gmail.com
 8/7  Lê Thị Minh Tâm 0905498986 minhtamle22@gmail.com
 8/8  Phạm Thị Minh Phương 0935977725 phuongpham091@gmail.com
 8/9  Nguyễn Thị Thu Hòa 0935686958 nguyenthuhoald@gmail.com
 8/10  Tôn Nữ Khánh Vy 0386459115 khanhvyledo@gmail.com
 8/11  Phạm Hoài Minh 0905676378 minhhoai.pham@gmail.com
8/12 Hoàng Ngọc Thanh Dung 0985516871 hoangthanhdung3005@gmail.com
 9/1  Đinh Thị Thanh Trúc 0982135382 thanhtrucdinhst@gmail.com
 9/2  Trần Bích Lục 0962120874 bichlucst@gmail.com
 9/3  Trần Thị Yến Minh 0903569695 tranyenminhledo@gmail.com
 9/4  Đỗ Thị Hương Thủy 0905758609 huongthuy1982@gmail.com
 9/5  Nguyễn Thị Thắng 0989078076 nigon.thang.@gmail.com
 9/6  Nguyễn Thu Hiền 0905891298 nguyenthithuhienst@gmail.com
 9/7  Nguyễn Thị Hiếu Hạnh 0932511128 hieuhanhledo@gmail.com
 9/8  Lê Thị Hồng Huệ 0935072903 lehonghue127@gmail.com
 9/9  Hoàng Thị Lý 0983962353 hoanglypbcst@gmail.com
 9/10  Trần Thị Minh Tuyền 0962030425 minhtuyenledost@gmail.com
 9/11  Nguyễn Thị Thanh Thủy 0982432825 thanhthuyst35@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây